सुट्ट्या आणि कृषी व ग्रामीण पर्यटन

 Holiday in agri and rural tourism        सुट्ट्या आणि कृषी व ग्रामीण पर्यटन सध्याच्या धावपळ, तणावपूर्ण आणि धकाधकीच्या जीवनशैलीत निवांतपणा गरजेचा झाला आहे. कामाचा ताण-तणाव, शहरातील हवा-ध्वनी प्रदूषण यामुळे शहरात राहणाऱ्या लोकांना या शहरीकरणाचा आणि शहरी जीवनाचा कंटाळा येतो. प्रत्येक विक्केन्डला मॉलमध्ये  फिरणे, खाणे, चित्रपट पाहणे, शहरातील बागेत फिरणे, मित्र-परिवारांच्या घरी जाणे या Read more about सुट्ट्या आणि कृषी व ग्रामीण पर्यटन[…]

Agri Tourism, a Sustainable Business Opportunity for Farmers to earn extra income and fame/reputation

Agri Tourism, a Sustainable Business Opportunity for Farmers to earn extra income and fame/reputation Agri Tourism is an  supplementary agri business. The main purpose of agribusiness is to promote, facilitate, encourage and support farmers to generate income revenues through agritourism. Every farmer produces farm products through agriculture. They want to live with dignity and earn Read more about Agri Tourism, a Sustainable Business Opportunity for Farmers to earn extra income and fame/reputation[…]

कृषी पर्यटन – एक विस्तारणारा परिघ

कृषी पर्यटन – एक विस्तारणारा परिघ Agri-tourism – an expanding perimeter ‘कृषी पर्यटन’ ही संकल्पना तशी अजूनही नवीन असल्याने यावर आधारित म्हणावी तेवढी पुस्तकं बाजारात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे कृषी पर्यटन केंद्र चालवणारे आणि कृषी पर्यटनाचा उत्तम अभ्यास असणारे मनोज हाडवळे यांनी स्वतः “कृषी पर्यटन – एक शेतीपूरक व्यवसाय”नावाने पुस्तक प्रकाशित केलं आहे. कृषी पर्यटन हे व्यवसायिक Read more about कृषी पर्यटन – एक विस्तारणारा परिघ[…]

Agro Tourism: Supplementary Business to Farming

Agro Tourism: Supplementary Business to Farming Since last fifteen-sixteen years, Agro Tourism is proving to be boon for the farmers in some parts of Maharashtra. Because of the whimsical and unpredictable nature of the climate, farmers are facing severe problems due to dry and wet famines, environmental imbalances, changing sowing cycles etc. India is an Read more about Agro Tourism: Supplementary Business to Farming[…]

कृषी पर्यटनातुन ग्रामीण संस्कृतीचे संरक्षण / संवर्धन-भाग 2

पूर्वीची कौलारू घरे, घर शेणाने सावरणे, घरची रचना, अंगण तसेच वेशभूषा, केशभूषा, पारंपरिक पेहराव, राहणीमान, बोलीभाषा, चित्रकला इ. चे जतन आणि संवर्धन कृषी पर्यटन केंद्राच्या माध्यमातून होत आहे. पर्यटन केंद्रात येणाऱ्या पाहुण्यांचे स्वागत तुतारी या पारंपरिक वाद्य वाजवून होते. कृषी पर्यटनामध्ये मातीच्या भिंती व ऊस पाचटाचे आच्छादन असलेली झोपडी, बांबूचे घर, आंगण, परसबाग, आंबा, नारळ Read more about कृषी पर्यटनातुन ग्रामीण संस्कृतीचे संरक्षण / संवर्धन-भाग 2[…]